07 feb 2013 11:58

Verviervoudiging aantal PV’s voor alcoholverkoop aan minderjarigen

Inspecteurs van de Tabak- en Alcoholcontroledienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voerden afgelopen jaar 4.150 controles uit op het verkoopsverbod van alcohol aan minderjarigen. Dit is een verdubbeling van het aantal controles in vergelijking met 2010, toen het verkoopsverbod van kracht ging.

Het aantal inbreuken ligt met 11% een pak lager dan in 2010, toen er nog 34% inbreuken werden vastgesteld. Het aantal PV’s is daarentegen verviervoudigd, met 205 PV’s aflopen jaar en 52 PV’s in 2010.

Eén van de prioriteiten van de Tabak- en Alcoholcontroledienst van de FOD Volksgezondheid is de controle op het verkoopsverbod van alcohol aan jongeren tijdens de zomerfestivals. Afgelopen zomer werden een 50-tal festivals gecontroleerd en werden er 21 PV’s en 3 waarschuwingen opgesteld wegens verkoop van sterkedranken aan min 18-jarigen en bier aan min 16-jarigen.

In 6% van de gecontroleerde horecazaken stelden inspecteurs van Volksgezondheid vast dat er alcoholische dranken aan jongeren werden verkocht. In sommige zaken werd zelfs sterke drank (wodka, cocktails, …) verkocht aan jongeren van nauwelijks 14 jaar. In totaal werden er 45 PV’s opgesteld tegen horeca-uitbaters.

Ongeveer de helft van alle PV’s (108) werd opgesteld omdat drankautomaten niet in orde bleken te zijn. 16% van de gecontroleerde automaten is nog steeds niet conform. 71 PV’s werden opgesteld omdat de identiteitskaartlezer niet geactiveerd was, waardoor jongeren zonder problemen alcohol konden kopen. Als excuus geven de uitbaters in de meeste gevallen ‘vergetelheid’ aan. De FOD Volksgezondheid heeft echter sterke vermoedens dat de kaartlezers opzettelijk worden uitgeschakeld om alcohol aan minderjarigen te kunnen verkopen.

In 2013 worden 6.000 controles gepland, waarbij de focus zal liggen op zomerfestivals, jongerenfuiven en alcoholautomaten. Boetes voor de verkoop van alcohol aan minderjarigen bedragen minimaal 300 euro en kunnen oplopen tot 6.000 euro. Alcoholgebruik op jonge leeftijd kan leiden tot allerlei risicogedrag en is één van de voornaamste oorzaken van chronisch alcoholisme op latere leeftijd. Met deze controles wil de FOD Volksgezondheid bijdragen tot een veilige fuifomgeving voor jongeren van alle leeftijden.

Contactpersoon:
Jan Eyckmans
0495/25.47.24