12 feb 2010 10:47

Vervoersnet voor aardgas

Aanstelling van de beheerder voor het vervoersnet van aardgas

Aanstelling van de beheerder voor het vervoersnet van aardgas

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette Fluxys nv en Fluxys LNG nv aangesteld als beheerder van het vervoersnet, beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie. De firma's voldoen aan alle wettelijke criteria.

Beide firma's waren al als voorlopig beheerder aangesteld.

De Commissie voor de regulering van de elektricitiet en het gas en de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen hebben een positief advies gegeven.

De ministerraad heeft hierover drie ontwerpen van ministerieel besluit goedgekeurd die artikel 8 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen uitvoert.