19 dec 2013 18:40

Verwijzing naar parlementaire werkzaamheden in wetten wordt beperkt

Vanaf 1 januari 2014 worden de parlementaire werkzaamheden op de wetgevende akten in het Belgisch Staatsblad niet meer uitgebreid vermeld.

Bij de bekendmaking van wetgevende akten wordt in een voetnoot verwezen naar alle parlementaire werkzaamheden. Aangezien deze gemakkelijk te raadplegen zijn op de site van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat is de uitgebreide vermelding niet meer nodig. In de plaats wordt enkel verwezen naar het stuknummer en de wetgevende vergadering waar de akte werd besproken en aangenomen. Dit betekent een vermindering van de administratieve lasten voor het Belgisch Staatsblad.