04 apr 2003 17:00

Verzekering van bureauleden van de kiesbureaus

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het afsluiten van een verzekeringspolis goed, om de ongevallen en de burgerlijke aansprakelijkheid te dekken van de leden van de kiesbureaus tijdens de uitoefening van hun ambt tijdens de wetgevende verkiezingen van 18 mei 2003.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het afsluiten van een verzekeringspolis goed, om de ongevallen en de burgerlijke aansprakelijkheid te dekken van de leden van de kiesbureaus tijdens de uitoefening van hun ambt tijdens de wetgevende verkiezingen van 18 mei 2003.

Deze verzekeringspolis werd afgesloten met de maatschappij OMOB. Zij dekt de lichamelijke schade, waarvan de leden van de kiesbureaus slachtoffer kunnen worden tijdens de uitoefening van hun ambt of op de heen- en terugweg van hun woonplaats naar de vergaderplaats van hun bureau. De polis werd onderschreven voor een bedrag van 45.000 euro.