12 feb 2010 10:47

Verzekering voor geneeskundige verzorging

Wijziging van de connexiteitregels voor de nomenclatuur van de inwendige geneeskunde

Wijziging van de connexiteitregels voor de nomenclatuur van de inwendige geneeskunde

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wijzigt (*). Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx verplaatst de verstrekkingen 472511, 475075 en 475650 van de inwendige geneeskunde van punt 5° naar punt 1° in artikel 37bis, §1, C van de wet.  De wijziging is het resultaat van de fundamentele verandering van de regels van de connexiteit binnen de nomenclatuur van de inwendige geneeskunde. 


(*) art. 37bis van de wet, gecoördineerd op 14 juli 1994.