05 mrt 2004 16:00

Verzekeringsondernemingen: solvabiliteitsmargevereisten

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot wijziging van de solvabiliteitsmargevereisten van de wet (*) betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, en van het koninklijk besluit (**) houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot wijziging van de solvabiliteitsmargevereisten van de wet (*) betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, en van het koninklijk besluit (**) houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen.

Deze ontwerpen zetten twee Europese richtlijnen (***) om naar Belgisch recht en leggen de onderlinge verzekeringsverenigingen de verplichting op een gestaafd verzoek bij de controleautoriteit, de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) in te dienen als ze wensen te genieten van de mogelijkheid om de suppletiebijdragen in aanmerking te nemen voor de samenstelling van de te bereiken solvabiliteitsmarge. De ontwerpen werden, ter advies, overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 9 juli 1975. (**) van 22 februari 1991. (***) richtlijnen 2002/12 en 2002/13 van 5 maart 2002.