15 apr 2005 17:00

Vestigingswet versoepeld

Op voorstel van de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad een volgende stap in de modernisering en vereenvoudiging van de zogenaamde vestigingswetgeving goed.

Op voorstel van de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad een volgende stap in de modernisering en vereenvoudiging van de zogenaamde vestigingswetgeving goed.

De specifieke toegangsreglementeringen voor 8 beroepen worden afgeschaft. Hiermee worden de drempels tot deze beroepen alvast weggewerkt.