10 jun 2021 14:23

Vier consortia dingen mee voor realisatie gevangenis in Vresse-sur-Semois

Op 9 juni 2021 heeft de Regie der Gebouwen aan de 4 consortia die geselecteerd werden voor de toekomstige gevangenis van Vresse-Sur-Semois, officieel het performantiebestek meegedeeld alsook de andere documenten die noodzakelijk zijn voor de indiening van hun offerte. De geselecteerde consortia zijn Eiffage, Futures Prisons Vresse-sur-Semois, Porte de Sugny en SRL Veli Vresse. Ze hebben nu tot november 2021 om hun eerste project voor te leggen, dat geanalyseerd zal worden door een jury. Vervolgens worden er onderhandelingen opgestart om tot slot hun definitieve offerte te ontvangen. De eindkeuze van het project en dus van het consortium die de nieuwe gevangenis zal realiseren, is voorzien voor begin 2023. De bouwwerken zouden op hun beurt in 2024 moeten van start gaan en zouden ongeveer twee jaar duren.

“Er is een nieuwe fase bereikt in de realisatie van de toekomstige gevangenis van Vresse-sur-Semois. De Regie der Gebouwen heeft vier kandidaten geselecteerd die nu concrete voorstellen voor deze site kunnen uitwerken. Ik ben vastbesloten vooruitgang te boeken in dit dossier, want met deze nieuwe gevangenis zal de regering niet alleen het aantal beschikbare gevangenisplaatsen kunnen verhogen, maar ook extra werkgelegenheid in de regio creëren”, aldus Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen.

Publieke-private samenwerking

De gevangenis zal gebouwd worden via een DBFM-procedure (Design, Build, Finance en Maintain). Dat is een publiek-private samenwerking, waarbij de Regie der Gebouwen op zoek gaat naar een privépartner die het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud  van de gevangenis voor zijn rekening neemt.

Daarnaast verleent een externe consultant, het consortium STIBBE-PWC, juridische en financiële bijstand bij de bouw van de nieuwe gevangenis.

Strafhuis in Sugny

De toekomstige nieuwe gevangenis van Vresse-sur-Semois bevindt zich meer bepaald in Sugny.

De gevangenis, die lokaal ook bekend staat als de gevangenis "des quatre bornes", zal gebouwd worden op een deel van de oude NAVO-basis die momenteel eigendom is van de Regie der Gebouwen (ongeveer 7 ha).

Het gaat om een strafhuis (gevangenis voorbehouden aan mensen die al veroordeeld werden) met een capaciteit van 312 mannelijke gedetineerden. Er zullen twee verschillende veiligheidsniveaus zijn: een entiteit “low security” en, voor het grootste gedeelte, een entiteit “medium security”. Er is eveneens een strafuitvoeringsrechtbank in de gevangenis voorzien.

Selectie van het DBFM-consortium

In oktober 2020 publiceerde de Regie der Gebouwen de overheidsopdracht voor de indiening van kandidaturen voor het ontwerp, de financiering, de bouw en het onderhoud van de toekomstige nieuwe gevangenis in Vresse-Sur-Semois. 

Vijf consortia dienden een kandidatuur in, waarvan er vier werden weerhouden. Deze vier worden uitgenodigd een eerste offerte met een concreet project in te dienen tegen eind november 2021. Vervolgens zal na een grondige analyse van die offertes, onderhandelingen worden opgestart zodat ze hun BAFO (Best And Final Offer) indienen. De opdracht zou begin 2023 gegund worden.

De 4 geselecteerde consortia zijn:

Eiffage

Samenstelling:

 • Design : SCAU, ETAU architects, VK Engineering
 • Build : Eiffage Construction, Duchene, Antwerpse Bouwwerken, Valens
 • Finance : Eiffage SA, Eiffage Concessions Benelux
 • Maintenance : SA FEXIM, Eiffage Services SAS, Sodexo
Futures Prisons Vresse-sur-Semois

Samenstelling:

 • Design : GAF (Gortemaker Algra Feenstra), Jaspers-Eyers, JNC International, Establis, Pirnay, VENAC, Bureau d'étude Lemaire, Ellyps, Tractebel Engineering, Meelis Partners, Aertssen, E-Bo
 • Build : Cordeel Hoeselt, Willemen construct, Cordeel Temse, IMTECH Belgium, Franki Construct, Willemen Infra, Franki SA,
 • Finance : BE SHARPP, Cordeel Group
 • Maintenance : Cordeel Maintenance, GOM, Facilicom, W-Care, IMTECH Belgium, Facilicom
Porte de Sugny

Samenstelling:

 • Design : Archivolt architecten, Archipelago baev (Verhaegen), Archipelago ar-te, Archipelago architects, Arcadis, Halmos adviseurs
 • Build : BAM Galère, Thomas et Piron Bâtiment, Cegelec
 • Finance : BAM PPP, Thomas et Piron Holding
 • Maintenance : BAM FM, VINCI Facilities, Compass group
SRL Veli Vresse

Samenstelling:

 • Design : B2ai, AS, Smits Van Burgst, SWECO, TPF
 • Build : Denys NV
 • Finance : I4B
 • Maintenance : Denys Support, Comsa service, Comsa facility

Masterplan voor een detentie en internering in humane omstandigheden

De gevangenis in Vresse-sur-Semois wordt gerealiseerd in het kader van het Masterplan III voor een detentie en internering in humane omstandigheden, dat in 2016 door de federale ministerraad werd goedgekeurd. 

Meer info over het Masterplan

Meer info over het project

Technische fiche

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Gebruiker: FOD Justitie

Consultant - juridische en financiële bijstand: consortium STIBBE-PWC

DBFM-consortium: nog te bepalen

Ter beschikkingstermijn: 25 jaar (daarna neemt de federale staat kosteloos de gevangenis over)

Oppervlakte site: 7 ha

Duur der werken: 2024-2026