15 dec 2016 15:45

Vierde vervaldag voorafbetalingen

20 december 2016 is de vierde vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

Vennootschappen kunnen de vermeerdering van 0,75 % voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE20 6792 0023 3056 en BIC: PCHQ BEBB.

Zelfstandigen kunnen die vermeerdering ook voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.

Loon- en weddetrekkenden, gepensioneerden en renteniers die een belastingsupplement betalen krijgen een korting van 0,38 % door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.

Bij de controle van de directe belastingen, bij de Dienst van de Voorafbetalingen via het nummer: 02/576.40.40 of op de site van Financiën http://financien.belgium.be kan men meer inlichtingen bekomen en op aanvraag kan men bij de Dienst van de Voorafbetalingen ook een gedetailleerde brochure krijgen.