16 sep 2015 18:57

Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid krijgt toegang tot data van Permanente Steekproef

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block voorlegde. Het ontwerp bepaalt dat het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid toegang krijgt tot de data van de Permanente Steekproef. 

De Permanente Steekproef (EPS) is een anonieme, representatieve steekproef van de Belgische bevolking die samengesteld is uit de gegevens die bij de ziekenfondsen beschikbaar zijn. Het is een belangrijk beleidsinstrument geworden voor overheidsinstellingen die betrokken zijn bij het beheer en de studie van de gezondheidszorg in België. Het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid stelt dat het een beperkte kennis heeft inzake de geneeskundige verstrekkingen, het gebruik van medicatie en de terugbetaling ervan. Het agentschap kan door de Permanente Steekproef, in combinatie met sociale en demografische kenmerken van de gebruikers en de patiënten, de nodige gegevens aanvullen.

Het ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.