22 jan 2014 11:45

Voedselconsumptiepeiling 2014: wat zijn onze eetgewoonten?

Nederlanders drinken per dag gemiddeld 1 glas melk, Fransen eten dagelijks gemiddeld 1 snede kaas en Italianen verorberen jaarlijks bijna 20 kg pasta per persoon. Dat weten we dankzij hun nationale voedselconsumptiepeilingen. Hoe zit dat echter met de bevolking in België?

Dat zoekt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in 2014 voor ons uit. Het WIV-ISP start een grootschalig onderzoek naar de eet- en leefgewoonten van de bevolking in België.
In 2004 werd de eerste keer gepeild naar de eetgewoonten van de bevolking in België, maar in tien jaar tijd kan er veel veranderen. De resultaten van de nationale voedselconsumptiepeiling van 2014 zullen vergeleken worden met deze van 2004. Daar er een sterk verband is tussen wat we eten en onze gezondheid, zijn resultaten van dit onderzoek onontbeerlijk voor overheden en onderzoeksinstellingen om het voedings- en voedselveiligheidsbeleid van morgen uit te tekenen.
3200 personen tussen 3 en 64 jaar worden willekeurig geselecteerd uit alle inwoners van België. Zij zullen gevraagd worden om in 2014 vrijwillig deel te nemen aan het onderzoek. Dit is de eerste keer dat ook kinderen en adolescenten (3-17 jaar) ondervraagd worden, wat uiteraard voor belangrijke nieuwe inzichten zal zorgen. 64 getrainde gezondheidswerkers zullen elke deelnemer tweemaal aan huis bezoeken om vragen te stellen over hun voedingsinname, gezondheid en leefgewoonten, zoals o.a. lichaamsbeweging. Ook worden een aantal lichaamsmetingen (gewicht, lengte en buikomtrek) uitgevoerd. Aan de deelnemende kinderen en adolescenten wordt daarenboven gevraagd om een bewegingsmetertje te dragen gedurende 7 dagen, om hun lichaamsbeweging objectief te kunnen beoordelen.
Alle persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en de resultaten worden gecodeerd. Op die manier kan er dus geen link gelegd worden tussen de identiteit van een deelnemer en de verstrekte gegevens.
Indien u geselecteerd werd voor de studie, ontvangt u in het loop van het jaar een uitnodigingsbrief. Het onderzoek loopt van januari 2014 tot en met december 2014.


Contactpersonen:
Dr. Koenraad Cuypers (NL)
Projectleider Voedselconsumptiepeiling
Dienst ‘Enquêtes, Leefstijl en Chronische ziekten’ WIV-ISP
02/642.54.20

Olivier Christiaens (NL)
Communicatieverantwoordelijke
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
02/524.73.63