21 feb 2003 16:00

Voedselveiligheid

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond het FAVV (*).

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond het FAVV (*).

Deze twee ontwerpen regelen de overheveling naar het FAVV: 1. van goederen, rechten en verplichtingen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw en van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu; 2. van goederen, rechten en verplichtingen van het Instituut voor Veterinaire Keuring, alsook naar de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu. Deze overheveling volgt op de oprichting van het FAVV en van de FOD Volksgezondheid. (*) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen