24 jun 2022 16:14

Volksgezondheid: verlenging van de wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed met het oog op de verlenging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie.

In het kader van de COVID-19-crisis voorziet de wet van 4 november 2020 in:

  • de mogelijkheid om dringende maatregelen te nemen om de opname van COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen te beheren
  • de mogelijkheid om medische-testingprocedures op COVID-19 te laten uitvoeren door bepaalde gezondheidszorgberoepsbeoefenaars en bepaalde studenten in de gezondheidszorg die normaliter niet bevoegd zijn om dat te doen
  • de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden maatregelen te treffen om voldoende vaccinatiecapaciteit te behouden

Deze maatregelen werden genomen om tijdens het beheer van de COVID-19-crisis de ziekenhuizen in staat te stellen zich te organiseren en bepaalde gezondheidszorgberoepsbeoefenaars en studenten in de gezondheidszorg te laten helpen bij de COVID-19-testing en bij de vaccinatie. Deze maatregelen zijn vanaf 1 juli 2022 niet langer van kracht.

Voor de beheersing van de COVID-19-epidemie moeten de nodige voorbereidingen worden getroffen om het verzorgend personeel en de ziekenhuizen verder te ondersteunen. Met het ontwerp van koninklijk besluit moet de mogelijkheid om deze maatregelen te kunnen nemen worden verlengd tot eind 2022, zodat de gevolgen van de lock-out en het risico op nieuwe besmettingen, evenals de risico's die dat voor de ziekenhuizen inhoudt, naar behoren kunnen worden beheerd en zodat de goede zorgverlening in de ziekenhuizen gewaarborgd blijft.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, tweede lid, en 19, tweede lid, van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie, evenals van het artikel 9, tweede lid, van de wet van 23 december 2021 tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie