12 mei 2023 15:57

Voorontwerp van programmawet - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een voorontwerp van programmawet goed in tweede lezing.

Het voorontwerp heeft betrekking op de volgende domeinen:

Sociale zaken:

  • Verlenging maatregelen “personeelsschaarste in de zorgsector”

  • Financiering van de sociale zekerheid - Alternatieve financiering – Zelfstandigen

Maatschappelijke integratie

Hervorming van de steun aan OCMW’s die een leefloon uitbetalen aan Oekraïense vluchtelingen

Werk:

  • Bepalingen tot toekenning van een toelage aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie voor het jaar 2023 ter compensatie van de kost van de gelijkstelling van de perioden van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht crisis voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 in het stelsel van de jaarlijkse vakantie van de arbeiders
  • Compensatie van de werkgeverskost van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht crisis voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 voor de jaarlijkse vakantie voor de bedienden

Ontwikkelingssamenwerking

Deelname van België aan de kapitaalsverhoging van de West-Afrikaans Ontwikkelingsbank (BOAD)

Mobiliteit:

  • Fonds betreffende de maritieme en mariene handhaving