28 mrt 2003 16:00

Voorontwerp van protocol voor griffies en parketten

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van protocol goed ter afsluiting van de onderhandelingen met de respresentatieve vakorganisaties van het personeel van griffies en parketten.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van protocol goed ter afsluiting van de onderhandelingen met de respresentatieve vakorganisaties van het personeel van griffies en parketten.

De Ministerraad gaf de Ministers van Justitie, Ambtenarenzaken en Begroting de opdracht een definitief protocol over dezelfde inhoud ervan af te sluiten.