24 jan 2003 16:00

Voorontwerp van wet betreffende het afluisteren van privé communicatie en -telecommunicatie ten behoeve van de inlichtingen - en veiligheidsdiensten

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed inzake het toezicht op communicatie en telecommunicatie en meer bepaald de telefoontap ten behoeve van de inlichtingendiensten.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed inzake het toezicht op communicatie en telecommunicatie en meer bepaald de telefoontap ten behoeve van de inlichtingendiensten.

De strijd tegen het terrorisme en andere maatschappelijk schadelijke fenomenen, zoals de georganiseerde misdaad, sekten en extremistische bewegingen, noodzaakt de inzet van efficiënte veiligheids- en inlichtingendiensten. Tot op heden ontbreekt in België evenwel elke wettelijke basis voor het uitvoeren van telefoontap door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het voorliggend wetsontwerp heeft tot doel deze lacune in te vullen en de Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten op dezelfde hoogte te plaatsen als hun Europese tegenhangers. Voor de technische, praktische uitwerking van de maatregelen zal de Veiligheid van de Staat een beroep doen op de Centrale Technische Interceptiefaciliteit (CTIF) (of ook "tapkamer"). (*) betreffende de identificatie, het opsporen, het afluisteren, het kennisnemen en het opnemen van privé-communicatie en telecommunicatie ten behoeve van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.