21 jan 2022 17:47

Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding.

Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, bevat diverse wijzigingsbepalingen betreffende de inkomstenbelastingen en de fraudebestrijding, en de invoering van een verplichting voor ondernemingen om een elektronisch betaalmiddel ter beschikking te stellen van de consumenten.

Het voorontwerp voorziet in:

  • een fiscale stimulans voor werknemers die besluiten zich op knelpuntberoepen te heroriënteren via een verhoging van 350 euro naar 700 euro van de bij de wet van 23 maart 2019 (jobsdeal) ingevoerde vrijstelling van inkomstenbelastingen van bepaalde gewestelijke opleidingspremies
  • een bijkomende belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen vanaf aanslagjaar 2023 in plaats van de huidige regeling voor bijkomende vermindering
  • de invoering van een juridisch kader dat de werkzaamheden van de multidisciplinaire onderzoeksteams (MOTEM’s) vergemakkelijkt door het overleg en de samenwerking tussen het openbaar ministerie, de federale gerechtelijke politie en de belastingadministratie mogelijk te maken en dit maximaal in het kader van de bestrijding van ernstige fiscale fraude en georganiseerde criminaliteit
  • de verplichting voor ondernemingen om een elektronisch betaalmiddel ter beschikking te stellen van de consumenten

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op de indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.