03 jul 2015 15:24

Voorwaarden voor de toekenning van het forfait voor bijzondere voeding in geval van chronische nierinsufficiëntie

Op voorstel van de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Maggie De Block heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van de voorwaarden voor de toekenning van het maandelijkse forfait van 30 euro voor bijzondere voeding in geval van chronische nierinsufficiëntie.

Momenteel is dit forfait van 30 euro per maand bestemd voor kinderen onder dialyse of met tubulopathie. Tubulopathie is echter een zeer specifieke aandoening die niet altijd gepaard gaat met voedingsproblemen. Het ontwerp definieert dan ook nauwkeuriger om welke patiënten het gaat en beoogt de patiënten met een glomerulaire filtratiesnelheid lager dan 30ml/min, met voedingsproblemen of die nood hebben aan bijzondere voedingssupplementen. Hierdoor kan men specifieker kinderen bereiken met een voedingsprobleem en waarvoor een dieetondersteuning nuttig kan zijn.

Het ontwerp is voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2009 tot uitvoering van het artikel 37,§ 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de kinderen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie betreft