23 jan 2004 13:00

Vredegerecht van Neufchâteau

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, belastte de Ministerraad de Regie der Gebouwen met het huren van een gebouw, gelegen avenue de la Victoire 52 te Neufchâteau, ten behoeve van het Vredegerecht.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, belastte de Ministerraad de Regie der Gebouwen met het huren van een gebouw, gelegen avenue de la Victoire 52 te Neufchâteau, ten behoeve van het Vredegerecht.

De huur van dit gebouw zal een meer functionele installatie van het Vredegerecht tot gevolg hebben, waarbij zowel de werkomstandigheden van het personeel als de toegankelijkheid van de lokalen voor de bezoekers van de griffie verbeterd worden. De toegang voor mindervaliden is verzekerd in een lokaal gelegen aan de parking. Op het gelijkvloers zal het Vredegerecht ook beschikken over een gerechtszaal, lokaal waarover het tot hiertoe niet beschikte. De prijs bedraagt 36,76 ?/m². De uitgave die voortvloeit uit het huren van dit gebouw wordt aangerekend op artikel 537-01 van de begroting van de Regie der Gebouwen, door zo nodig over te gaan tot een vermindering van het bedrag voorzien onder artikel 533-01 (investeringen).