06 jul 2018 16:27

Vrijstelling van sociale bijdragen voor bepaalde vergoedingen in de luchtvaartsector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalde vergoedingen in de luchtvaartsector vrijstelt van sociale bijdragen.

Piloten en cabinepersoneel hebben in bepaalde gevallen recht op een forfaitaire vergoeding, zoals de terugbetaling van de aankoop van koffers, thermisch ondergoed of een vergoeding voor overnachtingen in het buitenland. Al deze vergoedingen zijn werkgeversspecifieke kosten. Omdat ze vaak voor een lange periode van huis zijn, kunnen ze ook een premie ontvangen.

Het ontwerp dat vandaag werd goedgekeurd, zorgt ervoor dat deze soort vergoedingen uitgesloten worden van het loonbegrip. Ze zullen dus weldra niet meer in aanmerking komen voor de berekening van de sociale bijdragen.

Dit is een administratieve vereenvoudiging, zowel voor het personeel als voor de werkgever. Het zou in het najaar van 2018 in werking moeten treden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders