21 feb 2003 16:00

Vrijstelling van werkgeversbijdrage voor het wetenschappelijk onderzoek

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, de heer Charles Picqué, Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, en de heer Yvan Ylieff, Regeringscommissaris toegevoegd aan de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende verlenging met één jaar (**) van de vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen ten behoeve van bepaalde werkgevers die overgaan tot netto bijkomende aanwervingen voor wetenschappelijk onderzoek.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, de heer Charles Picqué, Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, en de heer Yvan Ylieff, Regeringscommissaris toegevoegd aan de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende verlenging met één jaar (**) van de vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen ten behoeve van bepaalde werkgevers die overgaan tot netto bijkomende aanwervingen voor wetenschappelijk onderzoek.

Het ontwerp beoogt de handhaving van de verlaging van de arbeidskost door het verlenen van vrijstelling van de werkgeversbijdragen aan universitaire en wetenschappelijke instellingen die overgaan tot bijkomende aanwervingen voor wetenschappelijk onderzoek (Titel VI van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen en het koninklijk besluit van 5 maart 1997 houdende uitvoering van Titel VI van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen) en die dienaangaande tussen de periode april 1996 en december 1997 een overeenkomst hebben afgesloten met de Ministers van Sociale Zaken en van Wetenschappelijk Onderzoek. De vrijstelling wordt toegekend voor de onderzoekers die via een arbeidsovereenkomst zijn aangeworven en zijn aangesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Deze werknemers moeten een netto bijkomende aanwerving uitmaken van het aantal werknemers tewerkgesteld binnen de activiteit van wetenschappelijk onderzoek in vergelijking met het - voor die betrokken instelling - refertebestand op 31 december 1995. De vrijstelling van werkgeversbijdragen slaat op ongeveer 400 wetenschappelijke medewerkers. De verlenging loopt eind 2003 af. Het ontwerp is voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) koninklijk besluit houdende verlenging van de vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen ten behoeve van bepaalde werkgevers die overgaan tot netto bijkomende aanwervingen voor wetenschappelijk onderzoek. (**) vermeld in Titel VI van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen en het koninklijk besluit van 5 maart 1997.