13 sep 2002 17:00

Vrijstellingen voor PWA-werknemers

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de vrijstelling van de verplichting om ingeschreven te zijn als werkzoekende, die aan PWA-werknemers wordt toegekend.

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de vrijstelling van de verplichting om ingeschreven te zijn als werkzoekende, die aan PWA-werknemers wordt toegekend.

De bedoeling is de referteperiode en de vrijstellingsperiode te verlengen met de periodes waarin een toeslag wordt toegekend aan PWA-werknemers die een vormings- of inschakelingsactie volgen. Dit ontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen de maand. (*) tot wijziging van artikel 79, §4bis en §12, derde lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering