28 mrt 2003 16:00

Wedden en pensioenen van de bedieners der erediensten

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een samenwerkingakkoord goedgekeurd tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkenning van de erediensten, de wedden en pensioenen van de bedienaars der erediensten, de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van temporaliën van erkende erediensten.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een samenwerkingakkoord goedgekeurd tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkenning van de erediensten, de wedden en pensioenen van de bedienaars der erediensten, de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van temporaliën van erkende erediensten.

Door dit ontwerp kunnen de vooropgestelde besluiten van de federale of een gewestoverheid kunnen worden besproken en het voorwerp uitmaken van een procedure van voorafgaandelijk advies. Ter herinnering: de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten, worden geregionaliseerd (*), met uitzondering van de erkenning van een eredienst en de wedden en pensioenen die aan de bedienaars van de eredienst worden betaald. (*) bepaald in artikel 4, 6° van de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende de overdracht van verschillende bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten