28 mrt 2003 16:00

Wedden en pensioenen van de bedieners der erediensten

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad het afsluiten van een overheidsopdracht van diensten goedgekeurd, via onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, met het oog op de ontwikkeling van een instrument dat toelaat de werklast te meten van de verschillende parketten bij de rechtbank van eerste aanleg en de hoven van beroep.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad het afsluiten van een overheidsopdracht van diensten goedgekeurd, via onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, met het oog op de ontwikkeling van een instrument dat toelaat de werklast te meten van de verschillende parketten bij de rechtbank van eerste aanleg en de hoven van beroep.

Hierdoor zal het mogelijk worden om de verschillende behoeften inzake personeel te bepalen. Dit instrument zal rekening moeten houden met de verschillende factoren, zowel intern als extern, die een invloed uitoefenen op de werking van de parketten. De opdracht kan niet tot doel hebben een waardenoordeel te vellen over een persoon of een parket, evenmin het vergelijken van prestaties van personen of parketten onderling.