21 apr 2017 16:32

Welvaartsaanpassing aan de sociale bijstandsuitkeringen 2017-2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon wijzigt.

Het ontwerp van koninklijk besluit draagt bij tot de invoering van het advies van de sociale partners over de welvaartsvastheid. In dat opzicht zullen de bedragen van het leefloon met 0,9% verhoogd worden op 1 september 2017.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.