09 dec 2013 14:40

Wereldgezondheidsorganisatie houdt taskforce over leefmilieu en gezondheid in Brussel

België organiseert, in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie, de Environment and Health Task Force (EHTF), een taskforce over de impact van het leefmilieu op de gezondheid. De taskforce gaat door in Brussel op 10 en 11 december. De organisatie is een gezamenlijk initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie, de federale overheid, het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk gewest en de Vlaamse, Franse en Duitse Gemeenschap. De taskforce valt samen met de 10de verjaardag van het samenwerkingsakkoord rond leefmilieu-gezondheid tussen alle Belgische overheden.

Ministeriële conferentie leefmilieu-gezondheid

Om de 5 jaar organiseert de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een conferentie over het effect van het leefmilieu op de gezondheid. Alle Europese ministers van leefmilieu en gezondheid nemen hieraan deel.  De laatste ministeriële conferentie dateert van 2010 en vond plaats in Parma. De nadruk tijdens deze conferentie lag op de gezondheid van kinderen en de ministers beslisten te werken aan drinkbaar water en sanitair, fysieke beweging en een gezond dieet, de luchtkwaliteit (zowel binnen als buiten) en giftige chemische, fysische en biologische bedreigingen. De ministers beloofden de negatieve impact van klimaatveranderingen op de gezondheid te tackelen en sociale en genderongelijkheden te verkleinen.

 

De taskforce zal een evaluatie maken van de verwezenlijkingen tot nu toe en beslissen waar moet worden bijgestuurd. Tevens zal de taskforce beginnen met voorbereidingen van de nieuwe ministeriële conferentie, die doorgaat in 2016.

10 jaar leefmilieu-gezondheid in België.

 

De taskforce loopt samen met de 10de verjaardag van het samenwerkingsakkoord leefmilieu-gezondheid in België. In december 2003 ondertekenden alle Belgische ministers van leefmilieu en gezondheid, in alle beslissingsniveaus (federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten) het samenwerkingsakkoord waarin het kader voor een samenwerking werd vastgelegd. Sinds 2003 spannen de verschillende partners zich in om de invloed van het leefmilieu op de gezondheid te onderzoeken. Een aantal opmerkelijke projecten gaan over:

 

• Gezondheidsprofessionelen: Dit project focust op de opleiding van beroepsmensen uit de gezondheidszorg (artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, …) in milieugeneeskunde en milieugezondheid. Tot nu toe werden slechts weinig beroepsmensen uit de gezondheidssector opgeleid voor de gevolgen van het leefmilieu op de gezondheid. Door rekening te houden met milieufactoren wordt een betere preventie en een meer aangepaste behandeling mogelijk.


• Biomonitoring: samen met 16 andere Europese landen zette België een project rond humane biomonitoring (metingen in het lichaam) op poten waarbij de concentraties aan chemische stoffen (o.a. kwik en ftalaten) werden onderzocht in de lichamen van kinderen en hun moeders. Een nieuwe studie maakt ook gebruik van biomonitoring om het gehalte aan chemische stoffen in borstmelk te meten.


• Kinderkanker: een studie onderzocht het risico op acute kinderleukemie rond nucleaire sites in België. Het doel was om na te gaan of er in de buurt van nucleaire sites in België meer kinderleukemie voorkomt vergeleken met andere regio’s.  De analyse toonde aan dat er binnen 20 kilometer afstand van de 5 nucleaire sites niet meer acute kinderleukemie voorkomt dan elders. De 20 kilometerstraal is een willekeurig gekozen afstand en een stuk ruimer dan de 5 kilometer uit andere buitenlandse studies. Bovendien overspannen de beschikbare Belgische gegevens een beperkte periode van 4 jaar. Deze studie wordt dus best over een aantal jaren herhaald, eens er meer data beschikbaar zijn.


• Luchtvervuiling in steden: Luchtverontreiniging houdt een gevaar in voor de volksgezondheid. Als fijn stof in de lucht vermindert in hoeveelheid, zullen op jaarbasis honderden mensen minder sterven aan hart- en ademhalingsaandoeningen. Dat is één van de conclusies van de studie ‘Steden en Vervuiling’. In deze studie werden de gevolgen van luchtverontreiniging op de gezondheid onderzocht in 3 Belgische steden: Brussel, Antwerpen en Luik. In een tweede fase van het project werden de resultaten kenbaar gemaakt aan de gemeenten.


• Luchtvervuiling in crèches: Een grootschalige studie analyseerde de luchtkwaliteit in crèches. Een verkeerd gebruik van ontsmettingsproducten en een hoge vochtigheidsgraad bleken een negatieve impact te hebben op de binnenlucht in crèches. Om de luchtkwaliteit in crèches te verhogen legde de studie een reeks aanbevelingen voor.

 

Voor meer informatie:
Yseult Navez: 02/524.90.06