01 jul 2011 16:35

Werkgelegenheid

Tewerkstelling werkzoekenden met een handicap - tweede lezing

Tewerkstelling werkzoekenden met een handicap - tweede lezing

Werkzoekenden met een verminderd arbeidsgeschiktheid komen in aanmerking voor een specifieke bepaling binnen de activa-maatregel (activering van de werkloosheidsuitkeringen). Om de tewerkstelling van deze werkzoekenden te bevorderen heeft de ministerraad hierover op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet en in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*). 

De werkzoekende met verminderde arbeidsgeschiktheid kan een activering van de werkloosheidsuitkering van 500 euro per maand genieten gedurende twee jaar, die de werkgever kan opnemen in het nettosalaris. De werkzoekende komt voor de maatregel in aanmerking na één dag inschrijving als werkzoekende. 

Deze nieuwe maatregel geldt vanaf 1 augustus 2011.

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden met het oog op het bevorderen van de tewerkstelling van werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid