05 okt 2022 08:47

Werkgever veroordeeld voor pesterijen op grond van geslacht

Brussel, 5 oktober 2022 - Begin 2022 veroordeelde de arbeidsrechtbank van Waals-Brabant een werkgever wegens pesterijen op grond van geslacht. Deze veroordeling, die nu definitief is, is uitzonderlijk: pesterijen op grond van geslacht worden namelijk maar zelden erkend.

Mevrouw D. keerde in maart 2016 terug uit bevallingsverlof, naar het bedrijf waar ze al sinds 2008 werkzaam was. Tijdens haar afwezigheid had ze een nieuwe leidinggevende gekregen, met wie al snel spanningen ontstonden. Mevrouw D., de enige vrouw in deze functie, maakte melding van vijandig gedrag: haar leidinggevende erkende haar competenties niet, was controlerend en gaf haar negatieve evaluaties ook al had ze haar doelstellingen bereikt.

Naar aanleiding van dit gedrag vroeg mevrouw D. op 12 maart 2019 om een tussenkomst van de preventieadviseur wegens pesterijen. Tijdens het onderzoek bevestigden verschillende getuigen, zowel mannen als vrouwen, de macho- en zelfs vrouwonvriendelijke houding van de leidinggevende tegenover mevrouw D., de seksistische sfeer op de werkvloer en de bijhorende moeilijkheid om als vrouw te werken in het bedrijf.

Op 21 maart 2019 werd mevrouw D. ontslagen. De reden voor haar ontslag was officieel “het verdwijnen van de functie". Ze besloot haar werkgever voor de rechter te dagen en deed een beroep op het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, dat vrijwillig voor de rechter tussenbeide kwam om de vordering te steunen en het discriminerende karakter van de pesterijen te laten erkennen.

In zijn uitspraak van 10 februari 2022 erkende de arbeidsrechtbank dat mevrouw D. het slachtoffer was van pesterijen op grond van geslacht door haar leidinggevende. De rechtbank was ook van mening dat mevrouw D. werd ontslagen als represaille voor haar klacht over pesterijen. Ten slotte wees de rechtbank op het gebrek aan reactie van de bedrijfsleiding, die niet had aangetoond dat zij passende maatregelen had genomen om het gedrag van de leidinggevende te doen stoppen. De werkgever werd veroordeeld tot de betaling van een schadevergoeding die overeenkomt met 6 maanden brutoloon aan mevrouw D. en een symbolische euro aan het Instituut.

Adjunct-directeur van het Instituut Liesbet Stevens benadrukt het uitzonderlijke karakter van deze veroordeling: "Het komt nog steeds uiterst zelden voor dat een rechtbank zich over dit soort zaken uitspreekt, met name door het gebrek aan bewijs. Maar ook, en dat blijkt uit een groot aantal studies, omdat seksisme en misogynie erg aanvaard blijft in onze bedrijfscultuur. Het is hoopgevend dat deze dame aan de alarmbel heeft durven trekken, dat ook haar collega’s de problematiek erkenden en de rechtbank deze veroordeling heeft kunnen uitspreken.”

Perscontact
Sofie Peeters
0485/182131

 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.

Slachtoffers van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.