25 feb 2005 16:00

Werkgeversbijdragen en premies

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van werkgeversbijdragen en -premies voor de vorming van pensioenen of aanvullende pensioenen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van werkgeversbijdragen en -premies voor de vorming van pensioenen of aanvullende pensioenen.

Het ontwerp beschrijft de grenzen en de voorwaarden om werkgeversbijdragen en -premies, gestort om een pensioenreglement of een aanvullende pensioenovereenkomst inzake rust- en overlevingspensioen uit te voeren, af te trekken als beroepskost.