20 dec 2002 16:00

Werking van de lokale politie

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

De functie van lokale recherche wordt verminderd tot 8 uur per dag, met mogelijkheid tot afwijking op zater-, zon- en feestdagen. Voor interventie wordt de piekploeg afgeschaft. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001.