22 jun 2012 18:23

Wet diverse bepalingen justitie

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Justitie Annemie Turtelboom een voorontwerp van wet diverse bepalingen inzake justitie goed. Zie bijhorende persberichten.

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Justitie Annemie Turtelboom een voorontwerp van wet diverse bepalingen inzake justitie goed. Zie bijhorende persberichten.