27 mrt 2015 17:09

Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block keurt de ministerraad het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid goed. 

Het voorontwerp verzamelt verschillende noodzakelijke maatregelen binnen het domein van gezondheidszorg.

Volgende maatregelen maken deel uit van het pakket:

  • het opheffen van het ereloonsupplement in de daghospitalisatie
  • transparante informatie voor de patiënt over de financiële kant van de gezondheidszorgen
  • de verplichting voor mutualiteiten voor meer financiële transparantie
  • adviserende geneesheren hebben geen recht meer op het sociaal statuut van artsen
  • de sociale maximumfactuur voor kinderen met een handicap
  • het vastleggen van een wettelijke basis voor een regeling inzake remgeld voor de levende orgaandonoren
  • de financiering van ziekenhuizen in geval van epidemie of pandemie
  • het recht op geneeskundige verzorging voor zelfstandigen die hun activiteit gedwongen moeten stopzetten

Het wetsontwerp zal voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.