14 okt 2011 14:49

Wet houdende fiscale en andere bepalingen

Amendement op het wetsonwerp houdende fiscale en andere bepalingen

Amendement op het wetsonwerp houdende fiscale en andere bepalingen

De ministerraad keurt drie voorontwerpen van amendement goed op het wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen, dat de ministerraad op 16 september 2011 bij het parlement heeft ingediend.

Zie persbericht in bijhorend document.