10 mrt 2017 17:48

Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie 2017

De ministerraad verleent op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput toestemming voor de nieuwe studies van het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor het boekjaar 2017.

Defensie organiseert een wetenschappelijk en technologisch (meerjaren)onderzoeksprogramma dat op strategische doelstellingen steunt en zich ontwikkelt langs een beperkt aantal onderzoeksassen in het domein van defensie en veiligheid. Het onderzoeksprogramma bevat in het totaal 73 studies. Het zal worden uitgevoerd in verschillende onderzoekscentra van Defensie (Koninklijke Militaire School, Defensielaboratoria...) en in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, in samenwerking met de universiteiten in België en in het buitenland.

De behoeften op het gebied van wetenschappelijk en technologisch onderzoek bij Defensie voldoen aan één van de drie volgende strategische doelstellingen:

  • optimalisering van het academisch onderwijs van de Koninklijke Militaire School, federale universiteit en behoud van haar accreditatie
  • steun aan het operationele niveau
  • ondersteuning van de besluitvorming

Alle studies van het onderzoeksprogramma 2017 kaderen in de strategische doelstellingen:

  • de nieuwe onderzoeksprojecten voor 2017 hebben het voorwerp uitgemaakt van een objectieve selectie die steunt op hun wetenschappelijke waarde en hun opportuniteit. In totaal werden elf nieuwe projecten opgenomen.
  • de lopende studies worden jaarlijks geëvalueerd en worden, indien nodig, bijgestuurd of stopgezet. In het totaal worden er 55 studies voortgezet in 2017.
  • er worden zeven nieuwe interne studies KHID (Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie) uitgevoerd

Voor het onderzoek doet Defensie een beroep op 32 contractuele attachés, aangeworven via Selor. Voor de uitvoering van de nieuwe studies zijn twee bijkomende onderzoekers noodzakelijk. Professoren, docenten en repetitoren van de Koninklijke Militaire School, officieren en officieren-geneesheren werken eveneens aan dit programma, hetzij als studiedirecteur, hetzij als onderzoeker.