02 apr 2004 17:00

Wetenschappelijke instellingen

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002.

Met dit ontwerp komen de betrokken wetenschappelijke instellingen in aanmerking voor een vrijstelling van storting aan de Schatkist van 50 % van de bedrijfsvoorheffing. Het ontwerp werd reeds bestudeerd tijdens de Ministerraad van Gembloers (*). Het staat nu terug op de agenda na de voorgeschreven administratieve en budgettaire controle. (*) op 16 januari 2004