12 mei 2023 15:57

Wettelijk kader voor detacheringen van personeelsleden van de geïntegreerde politie naar haar sociale dienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een voorontwerp van wet goed dat een wettelijk kader creëert voor de detacheringen van personeelsleden van de geïntegreerde politie naar haar sociale dienst.

Met het koninklijk besluit van 9 december 2002 werd een sociale dienst opgericht bij de geïntegreerde politie. Het voorontwerp van wet voert een wettelijke bepaling in die voorziet dat, naast de bevoegdheid van de sociale dienst om zelf personeel aan te werven, de commissaris-generaal van de federale politie wat betreft de federale politie en de burgemeester of het politiecollege wat betreft de lokale politie, op verzoek van en in samenspraak met de sociale dienst, zowel statutaire als contractuele personeelsleden van respectievelijk de federale en lokale politie structureel kunnen detacheren naar de sociale dienst.

De verdere voorwaarden voor de detachering van het personeel kunnen door de Koning worden vastgesteld.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 11,§1 van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten wat de invoering van detacheringen van personeelsleden van de geïntegreerde politie naar haar sociale dienst betreft