19 dec 2003 16:00

Wijziging aan de statuten van Belgacom

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging aan de statuten van Belgacom.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging aan de statuten van Belgacom.

De wijziging betreft de uitkering in 2004 aan het kader en het personeel van het aandeel in de winst 2003. De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap van publiek recht heeft die wijziging aan de statuten goedgekeurd, op 11 december 2003.