07 jul 2023 16:46

Wijziging inzake sociale zekerheid betreffende de "kleine statuten"

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid betreffende de "kleine statuten" goed.

Met “kleine statuten" worden bedoeld de personen die werk verrichten in het kader van een opleiding voor betaald werk.

Wie voor 2020 aan het werk ging bij een bedrijf in het kader van een stage was niet altijd gedekt door de wettelijke arbeidsongevallenverzekering die door de werkgever was afgesloten. Door het begrip “kleine statuten" in de Wet op de arbeidsongevallen op te nemen, werd een vergelijkbare bescherming gegarandeerd zowel voor stagiairs als voor werknemers.

Het doel van dit ontwerp van koninklijk besluit is:

  • bepaalde aanpassingen aan te brengen om een uniforme dekking van arbeidsongevallen en beroepsziekten voor kleine statuten in te voeren
  • een nieuwe opleiding onderwerpen aan de reglementering inzake kleine statuten: de door de Vlaamse overheid georganiseerde bezoldigde overeenkomst duale opleiding in het kader van volwassenonderwijs (ODO-opleiding)
  • de korte opleiding met stage op de werkvloer te schrappen van de lijst van opleidingen omdat deze niet langer wordt aangeboden
  • l’Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME) aanwijzen als werkgever voor de stageovereenkomst professionele praktijkervaring in plaats van de opleidingsoperator
  • de teksten opschonen en actualiseren

Het ontwerp wordt na syndicale onderhandelingen ter advies voorgelegd aan de Raad van State.