24 jan 2020 18:00

Wijziging omtrent de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 die een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering instelt ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.

De wet van 22 mei 2019, die het koninklijk besluit van 20 juli 1971 wijzigt, schafte de carensperiode af voor zelfstandigen die langer dan zeven dagen ziek zijn. De wetgever heeft hierbij het algemene principe ingevoerd waarbij de adviserende arts de arbeidsongeschiktheid ten vroegste kan erkennen vanaf de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door de behandelende arts. De concrete uitvoering van deze nieuwe regel heeft echter moeilijkheden met zich meegebracht. Dit ontwerp beperkt daarom de toepassing van deze regel tot de oorspronkelijke aangifte van de periode van arbeidsongeschiktheid, en past dit dus niet langer toe op de eventuele verlengingen ervan.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 53 en 58 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten