25 mrt 2016 15:00

Wijziging supplement bij de kinderbijslag van de militaire attachés en hun medewerkers bij de Belgische ambassades

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed met een wijziging van de kinderbijslag voor de militaire attachés en hun medewerkers bij de Belgische ambassades. 

De wijzigingen in het ontwerp van koninklijk besluit geven aan dat de militaire attachés bij de Belgische ambassades, hun medewerkers en het toegevoegde ondergeschikt personeel niet meer in aanmerking komen voor de toekenning van een maandelijks supplement bij de kinderbijslag. Dat supplement is gelijk aan twee maal het bedrag van de bijslag voor de kinderen van de bedoelde personeelsleden die gedurende meer dan zes opeenvolgende maanden hun ambt uitoefenen.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie