07 okt 2016 16:19

Wijziging van de aard van de termijn voor accrediteringsaanvraag van tandheelkundigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de aard van de termijn voor de accreditering van tandheelkundigen verandert.

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt, naar aanleiding van het arrest van de Raad van State van 8 september 2015, de aard van de termijn voor het indienen van het individueel accrediteringsblad van tandheelkundigen. De tandheelkundige dient voortaan voor 31 maart voor elk jaar het accrediteringsblad in te dienen. Doet hij dit niet dan verliest hij bepaalde aanspraken definitief omdat de indieningstermijn een termijn van verval is geworden. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de accreditering van tandheelkundigen, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994