01 apr 2015 15:50

Wijziging van de benaming van de rechtbanken van koophandel en van de arbeidsrechtbanken van Bergen-Charleroi en Nijvel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de benaming van sommige rechtbanken wijzigt die voortvloeien uit de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen. 

De gerechtelijke autoriteiten van Henegouwen en Waals-Brabant hebben gevraagd om sommige benamingen te wijzigen. Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt dan ook de benaming van de rechtbank van koophandel en van de arbeidsrechtbank van "Bergen-Charleroi" en "Nijvel" respectievelijk in "Henegouwen" en "Waals-Brabant".

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen en van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn