18 dec 2013 15:57

Wijziging van de benamingen van de administraties van de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens het wetsontwerp tot wijziging van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën goed.

In het kader van de modernisering van de FOD Financiën werd een nieuwe organisatiestructuur bepaald. In deze context heeft het huidige wetsontwerp als doel de actuele benamingen van de administraties van de FOD Financiën in de fiscale wetboeken en de fiscale wetten aan te passen aan de nieuwe organisatiestructuur. Er werd gekozen voor een algemene terminologie om een grotere flexibiliteit ten opzichte van de toekomstige organisatiestructuur toe te laten en om de logheid van de wettelijke bepalingen te voorkomen.

Het voorontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State.