10 mei 2019 16:44

Wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit dat de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten wijzigt.

Dit ontwerp heeft als doel om op een progressieve wijze tegemoet te komen aan de bevindingen uit een studie uitgevoerd bij de politie. Hieruit kwam naar voor dat er een belangrijk verschil is in de loonschalen van de inspecteurs en hoofdinspecteurs en de vergelijkbare graden binnen het federaal openbaar ambt. Er bleek ook een verschil tijdens de volledige gelijke geldelijke loopbaan tussen de consultenten niveau B bij de politie en die bij het federaal openbaar ambt.

Het ontwerp moderniseert en vereenvoudigt ook het geldelijk politiestatuut, door de afschaffing van 18 functiegebonden toelagen en vergoedingen, de gecertificeerde opleidingen en competentieontwikkelingstoelagen, en door de invoering van maaltijdcheques.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.