31 jan 2020 14:18

Wijziging van de naam van de hulpverleningszone 'Rivierenland'

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wettelijke naam van de hulpverleningszone 'Rivierenland' wijzigt.

Op 6 september 2019 besliste de zoneraad van de hulpverleningszone 'Rivierenland' om
de wettelijke naam van de zone te veranderen in ‘Brandweerzone Rivierenland’. Het ontwerp wijzigt deze benaming daarom op wetgevend vlak.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones