01 mrt 2019 17:07

Wijziging van de naam van een hulpverleningszone in Oost-Vlaanderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de naam van een hulpverleningszone in Oost-Vlaanderen wijzigt.

Het ontwerp verandert de wettelijke naam van de hulpverleningszone Oost uit Oost-Vlaanderen in 'Brandweerzone Oost’.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones