28 jun 2019 16:20

Wijziging van de regeling over de doelbewuste introductie en het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit wijzigt dat de doelbewuste introductie in het leefmilieu en het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen, of van producten die er bevatten, regelt.

Het ontwerp heeft als doel:

  • de omzetting van de richtlijn (EU) 2018/350 over de milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen
  • de actualisering van een aantal termen, verwijzingen naar de wetgevingen die op dit moment van toepassing zijn en naar de momenteel bevoegde diensten en een aantal correcties

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten