25 mei 2018 17:43

Wijziging van de samenstelling van de Commissie voor de overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling wijzigt van de Commissie voor de overheidsopdrachten, opgericht bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Het ontwerp heeft als doel:

  • het mandaat voor het Bureau voor Normalisatie (NBN) te schrappen: deze neemt sinds geruime tijd niet langer deel aan de vergaderingen van de Commissie en wenst ook niet langer tussen te komen
  • een mandaat toe te voegen voor de Unie van socialprofitondernemingen (UNISOC): velen van hen worden echter wel aanzien als aanbestedende overheid en worden dus geconfronteerd met de wetgeving. Zodoende lijkt het logisch dat ook zij over een vertegenwoordiger kunnen beschikken
  • ervoor te zorgen dat alle mandaten elke vijf jaar op hetzelfde moment vervallen: de mandaten van alle effectieve en plaatsvervangende leden zullen aflopen op 31 oktober 2018. Op 1 november 2018 zou het ontwerp van koninklijk besluit in werking treden

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten