11 okt 2012 11:25

Wijziging van de statuten van Belgacom

De ministerraad hecht zijn goedkeuring aan de wijziging van de statuten van Belgacom, nv van publiek recht, die de algemene vergadering op 18 april 2012 beslist heeft. De wijziging betreft de benoeming van bestuurders en de deelname aan de algemene vergadering.

Wanneer de federale overheid een bestuurder bij Belgacom benoemt, vraagt ze voortaan ook advies aan de raad van bestuur, nadat deze het benoemings- en bezoldigingscomité heeft geraadpleegd.

De kennisgeving van de deelname aan de algemene vergadering, kan gebeuren via een persoon die de vennootschap hiervoor heeft aangesteld.