11 nov 2021 10:29

Wijziging van de wet over de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat. 

Het voorontwerp beoogt enerzijds wijzigingen aan te brengen aan de datums voor de overdracht van de rekeningen door en aan het Rekenhof. Anderzijds wijzigt het een aantal zaken omdat er bepaalde problemen werden vastgesteld bij de toepassing van de wet en haar laatste aanpassingen. 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.